Ủng Hộ Truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới của tác giả Tạ Trường Thành

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
14,050
2
12,000
3
10,510
5
5,504
6
3,000
7
2,000
8
1,200
9
1,010
10
1,000
11
1,000
13
700
14
700
15
600
16
560
17
510
18
500