Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

35

Bình

557

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới của tác giả Tạ Trường Thành

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
15,150
2
12,000
3
10,510
5
5,504
6
3,000
7
2,000
8
1,200
9
1,010
10
1,000
11
1,000
14
700
15
700
16
600
17
560
18
510
19
500
20
500