Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

27

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Truyện có 61 chương.
1
Xuyên qua tu tiên giới
2
Từ Dày Vò
3
Linh Sang Tỷ Tỷ
4
Đồ sát
5
Náo Loạn Vương phủ
6
Máu Nhộm Vương Phủ
7
Chấn Kinh Hương Thành
8
Nhiệm Vụ Chính Tuyến
9
Đi Đấu Giá
10
Đi Đấu Giá (tt)
11
Đi Đấu Giá (Phần Cuối)
12
Linh Sang Bế Quan
13
Rừng Độc (p1)
14
Rừng Độc (p2)
15
Rừng Độc (p3)
16
Rừng Độc (phần cuối)
17
Thí Luyện
18
Hoàn Thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến
19
Đại Chiến Thanh Long Phần 1
20
Đại Chiến Thanh Long phần cuối
21
Xuyên không Lần 2
22
Ta Không Lỗi, Ngài mới là kẻ Lỗi!
23
Rời đi!
24
Trận Chiến Ngoài Lâu Đài Công Tước!
25
Đăng Kí Mạo Hiển Giả (p1)
26
Đăng Kí Mạo Hiển Giả (p2)
27
Đăng Kí Mạo Hiểm Giả (p3)
28
Đăng Kí Mạo Hiểm Giả Phần Cuối
29
Bầy Goblin phần 1
30
Bầy Goblin phần 2
31
Hoa Lục Sắc
32
Hoa Lục Sắc Phần 2
33
Hoa Lục Sắc Phần Cuối
34
Sự Kiện Vua Orc
35
Sự Kiện Vua Orc phần 2
36
Sự Kiện Vua Orc phần cuối
37
Ngôi Làng Hoa Sương
38
Hội Mạo Hiểm Giả Vào Cuộc!
39
Dungeon của sự giả dối
40
Dungeon của sự giả dối phần 2
41
Dungeon của sự giả dối phần 3
42
Dungeon của sự giả dối phần 4
43
Dungeon của sự giả dối phần 5
44
Dungeon của sự giả dối phần 6
45
Dungeon của sự giả dối phần 7
46
Dungeon của sự giả dối phần 8
47
Dungeon của sự giả dối phần 9
48
Kết Thúc Sự Kiện Dungeon
49
Trước Thềm Cuộc Chiến
50
Bẫy!!
51
Diễn Biến Bất Ngờ
52
Thiên Sứ Bốn Cánh!
53
Trận Chiến Một Chiều
54
Lại Xuyên Không!
55
Xuyên qua Thành Công!
56
Đi Học.
57
Nhập Học!
58
Bạn Cùng Phòng!
59
Lão Sư Băng Lãnh!
60
Mục Tiêu Là Lớp S!
61
Cô Nàng Cao Ngạo.
Chọn khoảng: 1 - 61