Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hầu Gia, Đợi Đã

Luongo · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
55 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Khuyên chân thành các đạo hữu đừng đọc, tôi cày truyện ngắn viết đề cử nên mới luyện qua, khá chán, trẻ vị thành niên cũng lắc đầu ngao ngán

không yy 1 vợ HE (happy ending) ngôn tình