Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ

팜안반1998 · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay mông mọi người cùng đọc và ủng hộ mình ạ. lần đầu đăng ttruyeejn có j sai sót mông m.n góp ý!!!