Hình bìa

Hàn Thiền Biến

#HTB

Tác giả Hạ Ngôn Băng
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 840,101
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
117 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Chết rồi mới được bàn tay vàng ( chú ý: hên xui 0.00001% không nhiều)P/s: Lịch ra: hên xui.Tình trạng: FullThể loại: đô thịCốt truyện: không biết P/s:Nếu thấy được xin vote “Tốt”Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hàn Thiền Biến