Hình bìa

Hàn Ngu Tạo Tinh Sư

Tác giả Nhân Phi Thánh Hiền
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,567,282
Convert 100%
Cập nhật
1003 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

nhân vật chính là 1 thằng biên kịch, nhạc sĩ .....

Tương Tự Truyện Hàn Ngu Tạo Tinh Sư