Hình bìa

Hàn Ngu Chi Bảo Tiêu

Tác giả Jv2836
Thể loại Sắc Hiệp Sắc Tiểu Thuyết 18+
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 99,647
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
1
11 thích
4925 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Lưu ý : Độ tuổi 19+ : Chống chỉ định THANH NIÊN NGHIÊM TÚC hoặc Đàn Ông Đang Cho Con Bú.

Truyện Max nặng do ta sư tầm ,hoặc Share từ HacDong Các Cấp : Nhân Cấp - Nhân Cấp S - Địa Cấp - Địa Cấp S - Thiên Cấp - Thiên Cấp S

  • Nhân Cấp - Sắc YY

Tương Tự Truyện Hàn Ngu Chi Bảo Tiêu