Hình bìa

Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng

Tác giả Nhạn Chu
Thể loại Cổ Đại Đam Mỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 91,530
Chương dịch 100%
Cập nhật
11 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Shal: Nếu ta hỏi các người thì theo các người nhiệm vụ của các tướng quan sẽ là gì? 99% bọn họ sẽ trả lời ngươi

Các vị tướng quân: Chúng ta phải điều binh khiển tướng, chinh chiến sa trường, bảo vệ biên cương, bảo vệ hoàng đế,… (tỉnh lược N từ)”

Khách qua đường: Nga~ vì sao chỉ có 99%?

Shal: bởi vì nếu ngươi hỏi Phiêu Hãn hoàng hậu đại tướng quân Bùi Ngọc Thư (vì sao gọi vậy, đọc truyện sẽ biết) câu hỏi này, y sẽ trả lời ngươi:

A Thư: Thị tẩm!

Khách qua đường: Vậy ngoài thị tẩm… Ách ta nghe lầm?

A Thư: ngươi không nghe lầm ta nói là thị tẩm, còn ngoài thị tẩm sao vẫn là thị tẩm, thị tẩm,sau đó vẫn là thị tẩm…. (tỉnh lược N từ)

Khách qua đường: Hãn ~~~ stop stop ta hiểu rồi!!!~~~~~ -_-|||

Tương Tự Truyện Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng