Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hạn Chế Cấp Siêu Sao

Truyện có 1034 chương.
1
Cự Tinh Hệ Thống
2
Nhiệm Vụ Đầu Tiên
3
D Cấp Nghiệp Dư Kỹ Năng
4
Cải Tạo
5
Cưỡng Ép Đăng Tràng
6
Bàn Thắng Đầu Đời
7
Bao Tiền Lì Xì Tưởng Thưởng
8
Thư Khiêu Chiến
9
Tiến Bộ Thần Tốc
10
Lực Khắc Cường Địch
11
Tạm Thời Huấn Luyện Viên
12
Thô Bỉ Ghi Bàn
13
Thắng Được Có Chút Thảm
14
Chương Trình Ngôi Sao Hi Vọng
15
Cùng Chuyên Nghiệp Chênh Lệch
16
Vì Tưởng Thưởng
17
Tiến Chung Kết
18
Đẹp Nhất Khai Cục
19
Thẻ Đỏ
20
Cao Trung Mới Vương Giả
21
Lên Tới B Cấp
22
Cái Này Không Khoa Học
23
Gõ Trúc Giang
24
Song Tuyến Tác Chiến
25
Kỳ Binh
26
Vậy Mà Xuất Tuyến
27
Chú Ý
28
Học Tra 2 Cấp Chứng
29
Hỏa Tuyến Tiếp Viện
30
Bạo Cá Đại Lãnh Môn
31
Đưa Lễ
32
Xấu Xa Mập Mạp
33
Mở Rộng Chọn Lựa Phạm Vi
34
Không Có Thiên Lý
35
Niềm Vui Ngoài Ý Muốn
36
Đại Danh Đan
37
Chí Nguyện
38
Xác Định Trúng Tuyển
39
Gặp Lại Sau, Hầu Tử
40
Gặp Lại Sau, Các Đồng Đội
41
Về Nhà
42
Thăng Học Yến
43
Vào Kinh Thành
44
Vịt Quay, Du Tử Cùng Lòng Cha Mẹ
45
Khốn Cảnh
46
Không Ai Muốn
47
Lão Tử Không Phải Hảo Đùa Bỡn
48
Tìm Viện Binh
49
Cá Nạm Lật Người
50
Cưỡng Ép Chảnh Chọe
51
Vết Rách
52
Hệ Thống Lại Xuất Hiện
53
Thứ 3 Kiện Phần Thưởng
54
Quyết Liệt
55
Khách Chiến
56
Chuyển Cơ
57
Hắc Trạng
58
Quan Hoài
59
Thử Huấn Cơ Hội
60
Thử Huấn
61
Phong Tỏa Tin Tức
62
Xem Xét Giai Đoạn
63
Vô Địch Ý Nghĩa
64
Thăng Cấp
65
Điểm Số
66
Ngộ Hiểu Thức Tiến Bộ
67
Sơ Lộ Phong Mang
68
Hắc Điếm Lão Bản Quyết Định
69
Hương Bột Bột
70
Treo Giá Đợi Bán
71
Đầy Trời Muốn Giá
72
Đánh Cuộc
73
Đại Chiêu
74
Mập Mạp Lựa Chọn
75
Đi Trước Porto
76
Buổi Họp Báo Tin Tức
77
Đi Nơi Nào Có Lợi Nhất
78
Huynh Đệ Đồng Học
79
"ta Muốn Đá Segunda Liga "
80
Miễn Phí?
81
Mạng Giao Thiệp
82
Lãnh Ngộ
83
Bái Phỏng
84
Vô Tình Gặp Gỡ
85
Toàn Năng
86
Đánh Động
87
Đại Danh Đan
88
Quyết Định
89
Phong Vân Đột Biến
90
Chuyên Nghiệp Xử Tử Chiến
91
Lực Mạnh Xuất Kỳ Tích!
92
Trận Đầu Cáo Tiệp
93
Đố Kỵ
94
Điểm Số Đầu Tiên
95
Oan Gia Ngõ Hẹp
96
Như Vậy Mua Bán
97
Nhân Khí
98
Nằm Thương
99
Không Chuyền
100
Trừ Tịch