Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Hải Thiên đại lục

Thiên Huyết

Nhân Vật Chính · Nam

Một con người lãnh huyết, có dã tâm lớn, dũng cảm. Người không động ta , ta không động người, ngư...