TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Hắc Khoa Kỹ Lũng Đoạn Công Ty trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Hắc Khoa Kỹ Lũng Đoạn Công Ty

Hắc Khoa Kỹ Lũng Đoạn Công Ty

#HKKLDCT

Tác giả Đông Hải Trư Yêu
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,347,334
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 12+
3 thích
1773 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tư nhân xí nghiệp phát triển cực hạn ở nơi nào? Toàn quốc 500 cường? Thế giới 500 cường? Còn là siêu việt quốc gia, dường như dưới đây xí nghiệp như vậy trở thành chúa tể thế giới BOSS?

《 Resident Evil 》 trong Umbrella công ty, 《 Ailen 》 trong Weyland. Yutani công ty, 《 Dead Space 》 trong hài hòa khai thác công ty, 《 Prototype 》 trong Gentek xí nghiệp, 《 Fall Out 》 trong chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật công ty, 《 Final Fantasy 7 》 trong Shinra công ty...

Trương Hằng mục tiêu, chính là khiến công ty của mình trở thành kể trên xí nghiệp một thành viên, thậm chí so những xí nghiệp này mạnh hơn!

Người bình thường có lẽ làm không được, nhưng khi hắn có kể trên xí nghiệp hắc khoa học kỹ thuật sau khi đây?

Bởi vậy, nhà này tên là 'Hằng tinh sinh vật khoa học kỹ thuật công ty' xí nghiệp lặng yên thành lập, lấy Nhân Loại bất ngờ tốc độ lũng đoạn đến xã hội văn minh các ngành các nghề: Y học, sinh vật học, vật lý học, triết học...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hắc Khoa Kỹ Lũng Đoạn Công Ty!

Tương Tự Truyện Hắc Khoa Kỹ Lũng Đoạn Công Ty

Bình luận Facebook của truyện Hắc Khoa Kỹ Lũng Đoạn Công Ty