Hình bìa

Hắc Khách Pháp Sư

Tác giả Thâm Hồng Thiết Kỵ
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 383,567
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
467 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hacker Tề Uyên nguyên tưởng rằng thế giới phép thuật là che kín kỵ sĩ, tinh linh cùng thời Trung cổ lãnh chúa trang viên. Mãi đến tận xuyên qua sau mới phát hiện cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. "Tập trung hỏa nguyên tố → tuần hoàn → ổn định → phóng ra!" Tề Uyên nhìn Hỏa Cầu thuật phép thuật số hiệu cơ cấu, trong lòng đăm chiêu: Cái gọi là phép thuật, dĩ nhiên cùng máy vi tính trình tự như vậy tương tự. "Hỏa cầu này phép tính cũng quá đơn sơ! Ta muốn để nhóm này newbie biết cái gì gọi là biên trình nghệ thuật!"

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Hắc Khách Pháp Sư