Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

32

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hắc Điếm Thần Cấp

Jofthewind · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

............

TylerVo · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
98 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Lối hành văn hài hước, nội dung chi tiếc logic.

hài tình tiết logic