Hình bìa

Hắc Bạch Âm Dương

Tác giả Quỷ Giai Sổ Tẫn
Thể loại Đô Thị Linh Dị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 177,197
Convert 100%
Cập nhật
510 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta ra đời cái kia một ngày, liền dẫn đến bách quỷ triều bái, vạn quỷ quần lai.

Tương Tự Truyện Hắc Bạch Âm Dương