TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Giang Sơn Mỹ Nhân Chí trên app.
OPEN
Hình bìa

Giang Sơn Mỹ Nhân Chí

#GSMNC

Tác giả Thuỵ Căn
Thể loại Lịch Sử Dị Giới
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 4,181,680
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
20 thích
11190 đọc
4 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thần kỳ đại lục, đông đảo dân tộc, liệt quốc tranh bá, mấy nhân vật phong lưu, còn xem hôm nay. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, vì dân tộc sinh tồn, vì quốc gia cường thịnh, vì lý tưởng thực hiện, trong loạn thế, đông đảo anh hùng kỳ tài tất cả hiển lộ thân thủ, hươu chết vào tay ai, mỏi mắt mong chờ.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Giang Sơn Mỹ Nhân Chí