Hình bìa

Giám Bảo Đại Sư

#GBDS

Tác giả Duy Quả
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,296,529
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1940 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tiểu tử, ta xem ngươi mi thanh mục tú xương cốt thanh kỳ, rất tứ ngươi giám linh bài một mặt, chứng giám thiên hạ chúng bảo. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi diện hàm lòng từ bi hoài thiện niệm, sẽ đưa ngươi Hà Thủ Ô một cây, có thể dưỡng thế gian vạn vật. ... Giới thiệu tóm tắt vô năng, trực tiếp đọc sách đi, tuyệt đối so với đệ nhất bản cường.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Giám Bảo Đại Sư