Danh sách chương Già Thiên

Chương mới lên trước
Truyện có 1896 chương.
Cuối (hết)
1896
Già Thiên Đại Kết Cục
1895
Chín Con Rồng Kéo Quan Tài
1894
Thời Gian Cực Nhanh
1893
Thiên Hoàng Đột Kích
1892
Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai
1891
Trên Đường
1890
Tân Đế
1889
Một Đóa Hoa Tương Tự
1888
Nữ Anh Hỗn Độn
1887
Lại Tiếp Một Đại Thế
1886
Như Trước Không Chết
1885
Đời Thứ Ba
1884
Thiên Đế Quyết Đấu Thiên Hoàng
1883
Phi Tiên Bộc Hiện
1882
Ta Là Thiên Đế
1881
Bất Tường Lúc Tuổi Già
1880
Kết Thúc Đời Thứ Nhất
1879
Hai Vạn Tuổi
1878
Cả Thế Gian Đều Tịch Mịch
1877
Bạn Cũ
1876
Bắc Đẩu
1875
Một Vòng Luân Hồi
1874
Địa Cầu
1873
Phật Tương Lai
1872
Phong Thần
1871
Chinh Chiến
1870
Ma Quỷ Vụ
1869
Đại Thế Suy Tàn
1868
Vô Đối Thủ
1867
Diệp Thiên Đế
1866
Đại Nạn
1865
Thành Đế
1864
Nghịch Thiên
1863
Xưa Nay Chưa Từng Có
1862
Có Tiên Hay Không
1861
Đăng Môn Bái Phỏng Nữ Đế
1860
Tạo Hóa
1859
Còn Thừa Lại Gì
1858
Thần Minh Hoa
1857
Thiên Đình Mạng Miệng
1856
Đứng Trên Thiên Hạ
1855
Năm Tháng Như Đao Chém Thiên Kiêu
1854
Tứ Tôn Ngã Xuống
1853
Tư Thế Vô Địch
1852
Chân Nghĩa Đại Thế Hoàng Kim
1851
Chuẩn Bị Ở Sau
1850
Sát Trận Đệ Nhất Xưa Nay
1849
Chiến Trường Thần Thoại
1848
Khó Tránh Khỏi Một Trận Chiến
1847
Tai Nạn
1846
Thánh Thể Mạnh Nhất Trên Lịch Sử
1845
Năm Trăm Năm
1844
Bốn Chí Tôn Đều Rơi Rụng
1843
Thành Tiên Biệt Ly
1842
Nhị Tôn
1841
Khu Vực Vướng Víu
1840
Trước Thiên Môn
1839
Nguy Cấp
1838
Thành Đế
1837
Đặt Chân Lên Tiên Lộ
1836
Trấn Áp Thạch Hoàng
1835
Rung Chuyển Bất Tử Sơn
1834
Thủ Đoạn Của Đế Tôn
1833
Lại Chiến Tiên Lộ
1832
Hoàng Đạo Xuất Hiện
1831
Loạn Phong Vân
1830
Bói Tiên
1829
Đường Đã Đứt Đoạn
1828
Xóa Tên Một Vùng Cấm
1827
Hỗn Độn
1826
Tiêu Diêu Thiên Tôn
1825
Chiến Thiên Tôn
1824
Nhân Vật Thần Thoại
1823
Quân Tuyên
1822
Đi Khắp Vùng Cấm
1821
Thánh Thể Ngày Nay
1820
Thánh Bá Tranh Hùng
1819
Tổ Tinh Bá Thể
1818
Đầu Cuối Luân Hồi
1817
Uy Chấn Thập Phương
1816
Sống Sót Sau Tai Nạn
1815
Lột Xác Và Giày Vò
1814
Tiên Kiếp Cửu Trọng
1813
Tắm Bá Huyết
1812
Xưa Nay Chưa Từng Có
1811
Đại Kiếp Nạn
1810
Hóa Huyết Hoán Cốt
1809
Thánh Thể Diệp Phàm
1808
Trở Về
1807
Ước Định Trăm Năm
1806
Loạn Nổi Lên
1805
Gió Thổi Mưa Giông Trước Cơn Bão
1804
Năm Mươi Năm
1803
Chiến Mênh Mông
1802
Quyết Định Gian Nan
1801
Bá Thể Đại Thành
1800
Tu Đạo Trên Đường Đi
1799
Luyện Khí Sĩ
1798
Phi Tiên Tinh
1797