Hình bìa

Giả Lập Tam Quốc Bình Luận Thiên Hạ

Tác giả Liền Một Cà Rốt
Thể loại Võng Du
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,314,001
Convert 100%
Cập nhật
658 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Trường Thiên hai mắt nhìn chăm chú lên mình dưới trướng cực phẩm nhất thôn dân Lý lão tứ, nhìn đối phương tấm kia đen kịt tràn đầy nếp uốn mặt mo, chững chạc đàng hoàng lớn tiếng nói: “Tử trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng cũng”. —— Đinh! Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài sử dụng ‘Bình luận thiên hạ’ quyền hạn, thành công lời bình Lý lão tứ. Song phương thu hoạch được 1000 thanh danh, Lý lão tứ thu hoạch được ‘Trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng’ đặc tính!

Tương Tự Truyện Giả Lập Tam Quốc Bình Luận Thiên Hạ