Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đường Phong Chi Thừa Kiền

Truyện có 77 chương.
1
Trọng sinh
2
Không còn là thừa kiền thái tử [1]
3
Không còn là thừa kiền thái tử [2]
4
Chuyện ở khởi huy điện
5
Tuổi đều tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây
6
Gặp lại
7
Ván cờ vị thủy
8
Giải đáp khúc mắc [1]
9
Giải khúc mắc [2]…
10
Giải khúc mắc [3]…
11
Giải khúc mắc [4]…
12
Giải khúc mắc [5]…
13
Khúc mắc có thể giải ?
14
Gặp lão sư…
15
Liên hoan…
16
Sau khi tỉnh lại
17
Ngô vương lí kính
18
Tường băng khẽ lay
19
Giáo huấn đệ đệ
20
Tuyết yến [1]…
21
Tuyết yến [2]…
22
Tuyết yến [3]…
23
Tuyết yến [4]…
24
Tuyết yến
25
Tuyết yến [6]…
26
Tuyết yến [ kết ]…
27
Quá độ?
28
Thời gian qua nhanh [ thượng ]
29
Thời gian qua nhanh [ trung ]
30
Thời gian qua nhanh [ hạ ]
31
Tiết trời khai hoa (mùa xuân về) [ thượng
32
Tiết trời khai hoa [ trung ]
33
Tiết trời khai hoa [ hạ ]
34
Thời gian chuẩn bị đại hội xúc cúc
35
Thời điểm tiến hành đấu xúc cúc
36
Thời điểm tiến hành đấu xúc cúc [2]
37
Khi xúc cúc tiến hành [3]
38
Khi xúc cúc bắt đầu [ nhất ]
39
Khi xúc cúc bắt đầu [ nhị ]
40
Khi xúc cúc bắt đầu [ tam ]
41
Khi xúc cúc bắt đầu [ tứ ]
42
Lại xúc cúc (nhất)
43
Nhỏ mọn quá mức
44
Xúc cúc đại hội (nhất)
45
Xúc cúc đại hội [ chấm dứt ]
46
Hương vị son phấn
47
Mộc phong vũ
48
Mộc phong vũ [ nhị ]
49
Mộc phong vũ [ tam ]
50
Mộc phong vũ [ tam ]
51
Mộc phong vũ [ ngũ ]
52
Trâm cài
53
Vì bốn năm
54
Vì bốn năm [ nhị ]
55
Vì bốn năm [ chấm dứt ]
56
Năm xưa như nước
57
Năm xưa như nước
58
Đường hồi kinh
59
Đường hồi kinh [2]
60
Giải tâm tư
61
Giải tâm tư [ nhị ]
62
Giải khanh tâm [ tam ]
63
Giải tâm tâm [ tứ ]
64
Vì kết khanh tâm
65
Ván cờ của thái tông
66
Mọi người cùng tính nước đi
67
Mọi người cùng tính nước đi [2]
68
Hắc tử, bạch tử
69
Ván cờ [ nhất ]
70
Ván cờ [ nhị ]
71
Ván cờ [ tam ]
72
Ván cờ [ trung ]
73
Không phân cách [ thượng ]
74
Chương một thân bào phục màu đen đứng ở một bên
75
Cùng quân giai lão [ chính văn kết thúc ]
76
Phiên ngoại 1: CHI NHẤT NIỆM TƯƠNG TƯ
77
Phiên ngoại 2 : VĨNH VIỄN GẮN BÓ
Chọn khoảng: 1 - 77