Hình bìa

Dược Đỉnh Tiên Đồ

Tác giả Hàn Hương Tịch Mịch
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,346,362
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
2
14 thích
5246 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Trăm năm lão sâm, ngàn năm linh chi, thiên hạ dược vật do ta bàn tay diễn biến. Thiên địa kỳ trân, thiên sơn vạn hà, thiên hạ vạn vật ta trong đỉnh trưởng thành. Một đỉnh một nhận, ngao du thiên hạ, dùng dược cầu đạo, mình ta tiêu dao.

Tương Tự Truyện Dược Đỉnh Tiên Đồ