Hình bìa

Dragon Slayer Chưa Công Bố

Tác giả ultramannexus (ultramannexus) Sáng tác
Thể loại Sắc Hiệp Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 1,428
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
3
2
5 thích
178 đọc
101 bài
Giới Thiệu Truyện
Đọc đi hay thì like và đề cử

Tương Tự Truyện Dragon Slayer