Hình bìa

Dota Tử Vong Học Viện

Tác giả Áo Đinh Tín Sử
Thể loại Võng Du
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,837,401
Convert 100%
Cập nhật
66 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một bất ngờ cơ hội, để Hồ Ti Minh gia nhập dota học viện toà này siêu thoát ở thế giới hiện thực ở ngoài học viện, có sức mạnh không thể tưởng tượng được ở đây, trở nên mạnh mẽ là duy nhất bất biến vĩnh hằng chủ đề học viên ưu tú có thể trở thành trong game anh hùng, thu được muốn tất cả soa đẳng sinh chỉ có thể thu hoạch tử vong vì càng tốt hơn sống tiếp, Hồ Ti Minh không thể không hướng về "Tốt nghiệp" cái này mục tiêu cuối cùng khởi xướng nỗ lực

Tương Tự Truyện Dota Tử Vong Học Viện