Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện (Đồng Nhân Naruto) Trùng Sinh Làm Phu Nhân Của Gaara

Harase ,Gaara

Nhân Vật Phụ

Nhân vật chính:Harase,gaara . nhân vật phụ:Naruto ,Sasuke,Sakura ,Temari,Kankuro,Hinata,.... Và m...

Harase ,Gaara

Nhân Vật Phụ

Nhân vật chính:Harase,gaara . nhân vật phụ:Naruto ,Sasuke,Sakura ,Temari,Kankuro,Hinata,.... Và m...