Hình bìa

Độc Tôn Tinh Hà

Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,775,039
Convert 100%
Cập nhật
183 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

"Đây là khoa học kỹ thuật tung hoành thời đại, cũng là thuộc về của ta thời đại!"

Nếu chân đủ đến địa phương, tinh khung đều muốn run rẩy!

Cùng cánh tay mở ra không gian, tuế nguyệt đều muốn chôn vùi!

Dùng lưng khởi động thời đại, vạn tộc đều muốn thần phục!

Mang nắm tay huy vũ phương hướng, vũ trụ đều muốn nát bấy!

Tiên ma truyền thừa, thân thể xưng hùng, đánh nát thiên địa; niệm lực độc tôn, tung hoành vũ trụ, trấn áp vạn tộc! Dốc hết tất cả, nát bấy hết thảy, chế tạo kinh hãi Ngân hà vũ trụ mạnh nhất thể!

Tương Tự Truyện Độc Tôn Tinh Hà