Hình bìa

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Tác giả Đoạn Kiều Tàn Tuyết
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 4,507,362
Convert 100%
Cập nhật
13 thích
19698 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hắn làm quá chuyển gạch, làm quá quán bar phục vụ sinh, làm quá văn phòng văn viên, làm quá lão sư, làm quá thầy thuốc... Hắn là ngàn ngàn vạn vạn người làm công trung một gã, vì sinh kế mà bôn ba lao lực, nhưng đồng thời hắn lại là một vị được với cổ vu vương hạ vũ huyết mạch truyền thừa Vu sư.

Vu, thượng nhất hoành đỉnh thiên, hạ nhất hoành đạp đất, trung gian nhất dựng thẳng nối thẳng thiên địa, trung thống người với người, là chân chính thông thiên đạt, nắm trong tay thiên địa vạn vật sinh linh chi đại năng giả!

Tương Tự Truyện Đô Thị Vô Thượng Tiên Y