Hình bìa

Đô Thị Mạnh Nhất Hoàn Khố

#DTMNHK

Tác giả Tả Nhĩ Tư Niệm
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,319,292
Convert 100%
Cập nhật
32 thích
18750 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Năm trăm năm sau quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, ở một lần thi hành trong nhiệm vụ bỏ mình, linh hồn xuyên qua nhập vào thân ở một gã hoạn có hoảng sợ chứng đại gia tộc thiếu gia trên người, từ đó bắt đầu hắn kiểu như trâu bò nhân sinh, buôn bán, quân doanh, chữa bệnh..v..v....nhiều lĩnh vực đều có thể nhìn đến thân ảnh của hắn, phàm là hắn liên quan đến lĩnh vực, những người khác chỉ có thể đủ nhìn lên hắn.

Tương Tự Truyện Đô Thị Mạnh Nhất Hoàn Khố