Nhân Vật Trong Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

sở sở

Nhân Vật Chính · Nữ

Người phụ nữ đầu tên của hướng nhật khi mới đến thế giới này. Là con gái của Sở A( chủ tịch của ...