Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

26

Bình

139

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

sở sở

Nhân Vật Chính · Nữ

Người phụ nữ đầu tên của hướng nhật khi mới đến thế giới này. Là con gái của Sở A( chủ tịch của ...