Hình bìa

Diệu Thủ Tiểu Tiên Y

Tác giả Hồng Mông Thụ
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,193,345
Convert 100%
Cập nhật
7 thích
7337 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Xuất ngũ quân nhân thu hoạch được truyền thừa về thôn phát triển, lợi dụng cường đại truyền thừa tri thức từng bước một cải biến quê quán, từ đó đi lên hạnh phúc nhân sinh. Thôn cô quá nhiệt tình, đô thị mỹ nữ đánh tới, liền ngay cả gái Tây cũng không buông tha, thời gian này không có cách nào qua... Truyện không có những mô típ như gặp thiếu gia gia tộc abc trang bức bị đánh mặt. Địa Cầu đi vào giai đoạn linh khí bạo phát lần nữa. Tu chân giả bắt đầu quật khởi. Kì ngộ và nguy hiểm song hành cùng nhau. Truyện của đại thần bên mảng đô thị, nên sẽ không lo vấn đề tay viết sida hay drop giữa chừng.

Tương Tự Truyện Diệu Thủ Tiểu Tiên Y