Hình bìa

Diệu Thủ Cuồng Y

Tác giả Đại Đỗ Ngư
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,359,783
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 16+
Cảm Xúc Người Đọc
1
5 thích
18882 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Muốn trở thành khuynh thành tuyệt sắc sao? Hắn có thể giúp ngươi! muốn thân thể khỏe mạnh sao? Hắn có thể giúp ngươi! muốn hùng phong lại chấn sao? Hắn có thể giúp ngươi! muốn sinh nam sinh nữ? Hắn có thể giúp ngươi! có dược nơi tay, thiên hạ ta có!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Diệu Thủ Cuồng Y