Hình bìa

Điện Não Trung Đích Huyễn Tưởng Thế Giới

#DNTDHTTG

Tác giả Mê Mang Đích Xà
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,968,264
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2014
Độ tuổi 14+
4915 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Thời Không Xuyên Toa

Một lần bất ngờ sau, máy vi tính đã biến thành liên tiếp mỗi cái ảo tưởng thế giới môi giới?!!

Làm từng cái từng cái ảo tưởng thế giới nhân vật chính bị thay đổi vận mạng mình thời điểm, hắn chính đang hậu trường bận rộn cướp đoạt nguyên bản nhân vật chính các loại kỳ ngộ.

Khi hắn đi ra hậu trường thời điểm, cũng chính là cướp đoạt giả giáng lâm thời điểm!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Điện Não Trung Đích Huyễn Tưởng Thế Giới