Hình bìa

Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc

Tác giả Bảy con Bọ Chét
Thể loại Khoa Huyễn Xuyên Không
Trạng thái Dropped
Số Chữ 4,093,543
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
17 thích
6589 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Trộm Ngọc giả giết, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, trộm cướp Nhất Phương Thế Giới làm sao như

Xuyên toa Điện Ảnh Thế Giới, Trộm nữ chủ, Trộm bảo vật, Trộm một phương khí vận, không chỗ nào không phải Trộm

Các nhân vật chính từng cái kêu khóc:

“Ta đại khí vận”

“Ta đại tạo hóa”

“Ta Nữ Thần”

Phương Hiếu Ngọc cười nhạt vung nhân: Tất cả đều là ta

Đạo tặc hệ thống tại thân, vô số năm sau, thình lình phát hiện nữ chủ vờn quanh, Số Mệnh Gia Thân.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc