TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Dị Giới Tối Cường Hệ Thống trên app.
OPEN
Hình bìa

Dị Giới Tối Cường Hệ Thống

#DGTCHT

Tác giả Lôi Sát
Thể loại Dị Giới Hệ Thống
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,057,797
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
237 thích
34095 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Cái gì, ngươi hỏi ta học tập Linh kỹ tốc độ vì cái gì nhanh như vậy?

Ách, ngươi nói là kỹ năng đi, đây đương nhiên là một điểm cũng biết, chẳng lẽ ngươi không phải?

Cái gì, ngươi hỏi ta tu luyện chẳng lẽ không có bình cảnh?

Ách, ngươi nói hẳn là chuyển chức nhiệm vụ a?

Tương Tự Truyện Dị Giới Tối Cường Hệ Thống