Hình bìa

Địa Yêu Thông Linh

Tác giả Vũ Pháp Thuật Thư
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,110,413
Convert 100%
Cập nhật
76 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thế gian việc khác thường , Thế gian vật khác thường , Thế gian người khác thường , là yêu . Yêu Giả, là cây cỏ hóa hình, hoặc Ngoan Thạch biến thành, hoặc chim muông mở linh trí, hoặc phàm nhân Trường Sinh . Trường Sinh giả cũng là yêu, cùng Thiên Địa Đồng Thọ chính là thiên địa Đại Yêu . Vì vậy, muốn Thành Tiên giả, trước thành yêu .

Vì vậy nên có một cái cố sự như thế này : Trấn nhỏ thiếu niên muốn tìm Trường Sinh cùng Lăng Tiêu, cho nên không tiếc thân hóa Đại Yêu .

Tương Tự Truyện Địa Yêu Thông Linh