Hình bìa

Dị Thời Không Chi Bá Nghiệp

#DTKCBN

Tác giả Tà thiên huyết
Thể loại Huyền Ảo Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 830,633
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
536 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Theo Tư Đặc Mạn đại lục thế giới bắt đầu... Theo một người bình thường ở nhà trạch bắt đầu... Theo một tên nhát gan lại sợ phiền phức bắt đầu... Theo một tên đơn giản nam sinh bắt đầu... Đến không gian mỗi cái thế giới phần cuối... Đến thành lập tuyệt thế Vạn Yêu điện phần cuối... Đến cuối cùng chương lãnh huyết vô tình phần cuối... Bộ này map đầu có vẻ chưa được bá nhưng map 2 trở về địa cầu trở đi là main bá thấy rõ ... Cầu thanks, Cầu vote tốt !!!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Dị Thời Không Chi Bá Nghiệp