Hình bìa

Dị Thế Mạnh Nhất Chiến Tiên Hệ Thống

Tác giả Cơ Vô Nguyệt
Thể loại Khoa Huyễn Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 589,867
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
2133 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hứa Duy ngoài ý muốn xuyên qua huyền huyễn thế giới khác, lại phát phát hiện mình vậy mà kinh mạch không thông, khắp nơi bị người ghét bỏ!

Vô lương huynh trưởng vô tình ức hiếp!

Hung ác ác nô tùy ý lăng nhục!

Hứa Duy giận dữ đạp vào chiến tiên lộ!

Lại nhìn hắn như thế nào chiến chư thiên, lăng vạn giới, thành tựu cái kia dị thế mạnh nhất chiến tiên!

Tương Tự Truyện Dị Thế Mạnh Nhất Chiến Tiên Hệ Thống