Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

38

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đi Ra Mắt Đi Ba Ba

MạcNgôn · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tình tiết nhẹ nhàng, nhiều tình cảm. Đáng giá để cày tết

không yy hài
thanhtung143 · Luyện Khí Tầng Mười ·
12 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay. Nhất là hai tiểu la lị vui dã man! [ Còn chút kim phiếu đẩy nốt ]