Những đánh giá cho truyện Đi Ra Mắt Đi Ba Ba
thanhtung143 · Luyện Khí Tầng Mười ·
12 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện rất hay. Nhất là hai tiểu la lị vui dã man! [ Còn chút kim phiếu đẩy nốt ]