Những đánh giá cho truyện Dị Năng Giáo Sư
0Bo0 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Mức YY

truyện khá hay sắc nặng mỗi tội là fa mà đọc chẳng khác nào dục hỏa thiêu thân mà không thể giải tỏa rất dễ ngồi tù

lamvoia2 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Chỉ nhìn tên tác giả thôi thì mình cũng thấy đây có thể là 1 bộ truyện thú vị và đáng đọc giải trí, mong nhóm có bản dịch sớm

Third9x9 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Mức YY

Truyện của tông phái đề cử cho các đạo hữu đọc . Xin đừng gạch đá mà hãy ném lt 😄😄😄 . Main cũng hay phết đó . Đa tạ

dị năng