Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Dị Giới Quán Net (Dịch)

kullbjn

Dịch nhiều chút chủ thớt ới

5

ryozz

Chủ quán nét quá bá đạo

5

subarashii

Truyện hài quá haha

1