Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Dị Giới Quán Net (Dịch)

kullbjn

Dịch nhiều chút chủ thớt ới

5

ryozz

Chủ quán nét quá bá đạo

5

subarashii

Truyện hài quá haha

1