Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Dị Giới Quán Net (Dịch)

Logorizon · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay, khá là hài. NVC được một hệ thống siêu cấp quán net liền ở dị giới mở ra quán net. Từ đó bước lên đỉnh cao cuộc sống. (TT là truyện khá ổn, dịch khoảng 99,99%)

Truyện tương tự đề xuất bởi Logorizon