Hình bìa

Dị Giới Chi Cơ Quan Đại Sư

Tác giả Thôn Thôn Sử Lai Mỗ
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,994,310
Convert 100%
Cập nhật
65 thích
360 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bát cấp kỹ sư cháu trai Thường Minh, tại hiện thực trong thế giới không biết nên như thế nào truy tìm giấc mộng của mình.

Một bản cơ quan Thiên Thư, mang Thường Minh tiến vào cơ quan sư thế giới. Bên trong đưa chung cực cơ quan sư bồi dưỡng hệ thống, khiến cho Thường Minh đi lên mạnh nhất cơ quan sư con đường.

Cơ quan thiên dực, thú máy, cơ quan Thần Long. . . . . .

Xem Thường Minh dừng chân cơ quan sư chí cao chi đỉnh, bay lượn trời cao, cúi xem thế giới!

Tương Tự Truyện Dị Giới Chi Cơ Quan Đại Sư