Danh sách chương Đế Tôn

Chương mới lên trước
Truyện có 2817 chương.
Nhà có yêu hồ
1
Giai nhân tuyệt sắc
2
Ma Ngục Huyền Thai
3
Vô cùng nguy hiểm
4
Tay mơ tiến bộ
5
Bước đầu thắng lợi
6
Long Hổ Tượng Lực quyết
7
Trận chiến võ đạo đầu tiên
8
Ý chí võ đạo
9
Con rắn độc khổng lồ
10
Con gái Dược vương
11
Tẩy cân phạt tủy
12
Nguy cơ ẩn hiện
13
Cướp ổ giao long
14
Thần hỏa Đâu Suất
15
Thần hỏa luyện cốt
16
Tượng Vương Thần Thung
17
Không bằng cầm thú
18
Phật Thủ Kim Liên
19
Liều mạng một lần
20
Linh đan xá lợi
21
Chặn cướp ở bờ sông
22
Minh Vương Thần Ấn
23
Vô tình gặp lại người quen cũ
24
Đả thông tất cả
25
Hung hăng làm nhục
26
Chốn hung hiểm
27
Tinh nguyệt thần tông
28
Tông sư luyện đan
29
Hàng phục yêu vương
30
Một chưởng đập chết. (1)
31
Một chưởng đập chết.
32
Ba Tượng chi lực. (1)
33
Ba Tượng chi lực. (2)
34
Truy sát đến cùng
35
Chính diện xung đột. (1)
36
Chính diện xung đột. (2)
37
Đại Yêu tụ tập
38
Một chuỗi Phật châu. (1)
39
Một chuỗi Phật châu. (2)
40
Vũ Hóa Thần công
41
Thủy Hỏa rèn luyện (1)
42
Thủy Hỏa rèn luyện. (2)
43
Cuồng vọng đến cực điểm. (1)
44
Cuồng vọng đến cực điểm. (2)
45
Hóa Thần linh đan. (1)
46
Hóa Thần linh đan. (2)
47
Tinh thần hiểm cảnh
48
Cường giả tụ tập. (1)
49
Cường giả tụ tập. (2)
50
Hỗn Nguyên như ý. (1)
51
Luyện Khí thành cương. (1)
52
Luyện Khí thành cương. (2)
53
Mũi tên khí xuyên thể. (1)
54
Mũi tên khí xuyên thể. (2)
55
Lực toái Chân Cương
56
Tha cho ngươi một mạng
57
Chưởng Tâm Thần Lôi (1)
58
Chưởng Tâm Thần Lôi. (2)
59
Ngàn Kiểu Chết! (1)
60
Ngàn Kiểu Chết! (2)
61
Ma Tính Đại Phát
62
Tâm Thần Thất Thủ. (1)
63
Ngự Giá Thân Lâm. (1)
64
Ngự Giá Thân Lâm. (2)
65
Luyện Thể Thành Cương
66
Khiêu Chiến Ngoại Cương
67
Lòng Đất Biến Động
68
Lòng Đất Biến Động. (2)
69
Tỷ Tỷ Bạo Lực
70
Bắn Chết Thái Tử.
71
Bắn Chết Thái Tử. (2)
72
Hoàng Đế Băng Hà. (1)
73
Hoàng Đế Băng Hà. (2)
74
Ly Biệt (1)
75
Ly Biệt. (2)
76
Chương 79: Tiến về Trung Thổ (1)
77
Chương 80: Tiến về Trung Thổ (2)
78
Chương 81: Tiểu muội Giang Lâm (1)
79
Chương 82: Tiểu muội Giang Lâm (2)
80
Chương 83: Ngươi đừng dùng sức mạnh…
81
Chương 84: Dã Cẩu đạo nhân (1)
82
Chương 85: Dã Cẩu đạo nhân (2)
83
Chương 86: Thần niệm giao phong (1)
84
Chương 87: Thần Niệm Giao Phong (2)
85
Chương 88: Huyền Thiên Thánh Tông (1)
86
Chương 89: Huyền Thiên Thánh Tông (2)
87
Chương 90: Thánh Địa Tu Luyện (1)
88
Chương 91: Thánh Địa Tu Luyện (2)
89
Chương 92: Muốn Giấu Tài Cũng Không Được!
90
Chương 93: Thánh Tông Sỉ Nhục (1,2)
91
Chương 94: Khổng Tước Minh Vương (1)
92
Chương 95: Khổng Tước Minh Vương (2)
93
Chương 96: Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (1)
94
Chương 97: Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (2)
95
Chương 98: Tiết Tháo Ở Đâu? (1)
96
Chương 99: Tiết Tháo Ở Đâu? (2)
97
Chương 100: Đại Kim Cương Luân Ấn
98
Chương 101: Hung Hăng Mà Đánh (1)
99
Chương 102: Hung Hăng Mà Đánh (2)
100