Danh sách chương Chân Lộ

Chương mới lên trước
Truyện có 268 chương.
Không đọc chương 200 TLT
1
Nhậm Vô Thường
2
Nhậm Tuyết Nguyệt Liên
3
Kế Hoạch Của Vô Thường
4
Đấu Trường Phong Ba
5
Lần Đầu Va Chạm
6
Hậu Quả Của Trẩu Tre
7
Giết Người
8
Tiếp Tục Giết Người
9
Hành Hung Nhậm Tử Y
10
Sai Lầm
11
Nhậm Thiên Hành
12
Cược
13
Nhận Linh Nhân Cảnh
14
Siêu Nhân Tâm Đan
15
Tang Lễ Yên Bình
16
Trở Lại Đấu Trường Phong Ba
17
Lục Kiệt Đến Xem
18
Vòng Thứ Nhất, Cuồng Chiến Lang
19
Vòng Thứ Hai, Hỏa Hổ
20
Thiên Long Thương Hội
21
Nỗi Niềm Của Hồng Thanh Chí
22
Đối Chiến Hắc Bào Nhân
23
Trở Về
24
Ác Mộng
25
Vô Thường Và Vô Thường
26
Vương Gia Đến
27
Diện Kiến Vương Gia
28
Chứng Minh
29
Bát Hải Đuổi Giết
30
Lần Đầu Va Chạm Với Thần Thông
31
Cao Nhân Chú Ý
32
Tiến Vào Bách Thú Lâm
33
Bách Thú Lâm Hung Hiểm
34
Nguy Hiểm Bất Ngờ
35
Vô Thường Chết
36
Nhậm Tuyết Nguyệt Liên Rời Đi
37
Linh Thể - Đả
38
Kỳ Ngộ Dưới Hố
39
Nguyệt Liên Gặp Mẹ
40
Cấm Pháp Giao Kết Thiên Địa - Đột Phá Linh Nhân Cảnh
41
Linh Nhân Cảnh Hậu Kỳ Đỉnh Phong
42
Hy Vọng Và Mong Chờ
43
Cuộc Tranh Đoạt Sinh Khí Giữa Các Giới Lần Thứ 106
44
Xích Mích
45
Cho Ăn Vả (Tát)
46
Cổ Giới
47
Bắt Đầu Cuộc Tranh Đoạt
48
Vô Thường Và Phượng Tiên Nhã
49
Vô Thường Và Phượng Tiên Nhã (2)
50
Vô Thường Và Phượng Tiên Nhã (3)
51
Vô Thường Và Phượng Tiên Nhã (4)
52
Vô Thường Và Phượng Tiên Nhã (5)
53
Màn Tiếp Đón "Nồng Hậu" Trong Đêm
54
Vô Thường Và Phượng Tiên Nhã - Nên Duyên Thành Phận
55
Sức Mạnh Trở Lại
56
Cảm Nhận, Cảm Ứng Và Cảm Quan
57
Cửu Sắc Mẫu Đơn Tâm Đan
58
Mỏ Hắc Long Thiết
59
Chín Người!
60
Chiến Thắng
61
Món Quà Của "Thiên"
62
Chương 66: Thiêu sống chó con
63
Chương 67: Đêm kéo đến
64
Chương 68: Mê Hoặc!
65
Chương 69: Đùa bỡn cùng tiểu mỹ nhân
66
Chương 70: Khống chế tiểu mỹ nhân
67
Chương 71: Nguy hiểm cùng ảo giác
68
Chương 72: Phân Tích- Tìm Cách
69
Chương 73: Phượng Tiên Nhã...!
70
Chương 74: Phượng Tiên Nhã (2)
71
Chương 75: Phượng Tiên Nhã (3)
72
Chương 76: Phượng Tiên Nhã (4)
73
Chương 77: Phượng Tiên Nhã (5)
74
Chương 78: Phượng Tiên Nhã - Kết!
75
Chương 79: Phù Lục (Bùa Chú)
76
Chương 80: Di Tích
77
Di Tích (2)
78
Di Tích (3)
79
Di Tích (4)
80
Di Tích - Kết và Phong thúc
81
Biến Thái Vô Cùng
82
Nhặt được tiểu hồ ly (1)
83
Nhặt được tiểu hồ ly (2)
84
Trao đổi cùng Vô Thường kia (1)
85
Trao đổi cùng Vô Thường kia (2)
86
Mộng Hiu Yêu Thảo
87
Đối chiến quái nhân mang Huyết Thạch (1)
88
Đối Chiến Quái Nhân Mang Huyết Thạch (2)
89
Cùng tiểu hồ ly... !!!
90
Tranh giành (1)
91
Tranh giành (2)
92
Tranh giành (3)
93
Tranh giành - Kết
94
Quái thú siêu cấp một triệu điểm sinh khí!
95
Móng vuốt của Hắc Giao Lân
96
Xin ít huyết nấu cháo lòng
97
Trung tâm mảnh đại lục thần bí - Cung điện trên trời
98
Thiên Thương chọn chủ.
99
Xin máu lần hai
100
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 268