Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

64

Bình

710

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Đế Bá

Người nọ

Nhân Vật Phụ · Chưa Biết

Spoiler

Phản diện vai hắc ám, rất mạnh, là người 7 Dạ muốn chém

Lão tặc thiên

Nhân Vật Phụ · Chưa Biết

Spoiler

Rất cao, ngửa cổ lên mới thấy, hay đố kỵ người tài, đặc biệt là anh 7 Dạ

Lý Thất Dạ

Âm Nha
Nhân Vật Chính · Nam