Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

33

Bình

138

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Đấu Phá Thương Khung

Truyện có 1641 chương.
1641
Kết Thúc Cũng Là Nơi Bắt Đầu! (hết)
1640
Trận Chiến Của Nhị Đế!
1639
Song Đế
1638
Xuất Quan!
1637
Lực Lượng Của Cường Giả Đấu Đế
1636
Hồn Đế Hồn Thiên Đế!
1635
Hạo Kiếp
1634
Nguyên Khí
1633
Cổ Đế Truyền Thừa
1632
Đế Nguyên
1631
Đệ Nhất Dị Hỏa Trên Dị Hỏa Bảng!
1630
Khó Khăn Ở Trung Châu
1629
Dã Tâm Của Hồn Thiên Đế
1628
Thất Thủ
1627
Cướp Đoạt Đế Phẩm Đan Chưa Thành Hình
1626
Sự Kinh Khủng Của Đế Phẩm Đan Dược
1625
Dị Hỏa Quảng Trường
1624
Cổ Đế Động Phủ Mở Ra
1623
Lão Long Hoàng
1622
Nguy Cơ Trước Mắt
1621
Động Phủ Xuất Hiện
1620
Lấy Một Địch Hai
1619
Động Phủ Chi Chiến
1618
Đại Chiến Đã Đến!
1617
Đối Thoại
1616
Sinh Vật Thần Bí
1615
Không Gian Dưới Đáy Dung Nham
1614
Tái Nhập Thế Giới Dung Nham
1613
Cố Nhân Gặp Lại
1612
Đến Kịp
1611
Khó Khăn Của Hắc Giác Vực!
1610
Vị Trí Cổ Đế Động Phủ!
1609
Dò Xét Cổ Đế Động!
1608
Thất Tinh Đấu Thánh!
1607
Lôi Kiếp Đan!
1606
Yên Tĩnh!
1605
Lập Kế!
1604
Rút Lui
1603
Phá Tan Tử Vong Giới!
1602
Đoạt Làm Của Riêng!
1601
Tử Tịch Chi Môn
1600
Hồn Nguyên Thiên
1599
Đại Chiến
1598
Phụ Tử Gặp Lại
1597
Táng Thiên Sơn Mạch
1596
Đại Quân Xuất Động
1595
Trước Giờ Đại Chiến
1594
Rời Khỏi Thiên Mộ
1593
Đế Cảnh Linh Hồn
1592
Lấy Ra Linh Hồn Bổn Nguyên
1591
Thiên Mộ Chi Hồn
1590
Bản Nguyên Đế Khí
1589
Lại Vào Thiên Mộ
1588
Thương Nghị
1587
Mất Ngọc
1586
Đoạt Ngọc
1585
Tìm Kiếm
1584
Quái Dị
1583
Nhìn Trộm
1582
Chỉ Giáo
1581
Ra Tay
1580
Lôi Động
1579
Lục Tinh Trung Kỳ
1578
Bí Mật Của Hồn Tộc
1577
Tiến Vào Cổ Tộc
1576
Đánh Lui
1575
Trốn Chạy
1574
Sử Dụng
1573
Chạy Trốn!
1572
Bát Sắc Hỏa Liên!
1571
Xin Tí Lửa!
1570
Diệt Tộc Chi Chiến!
1569
Thôn Linh!
1568
Tàn Hồn Của Dược Đế!
1567
Bản Thể!
1566
Kinh Biến!
1565
Mượn Ngọc!
1564
Đan Vũ!
1563
Cướp Đoạt Năng Lượng!
1562
So Đấu Luyện Đan!
1561
Sinh Linh Chi Diễm!
1560
Lĩnh Giáo!
1559
Dược Điển Bắt Đầu!
1558
Hồn Hư Tử!
1557
Vạn Hỏa Trưởng Lão!
1556
Hung Hãn!
1555
Xuất Thủ!
1554
Dược Điển Của Dược Tộc!
1553
Bình Lặng
1552
Biến Hóa
1551
Lực Lượng Của Cửu Huyền Kim Lôi
1550
Tụ Linh
1549
Cửu Huyền Kim Lôi!
1548
Thôn Phệ Hắc Ma Lôi
1547
Bắc Vương!
1546
Luyện Chế Khôi Lỗi
1545
Đánh Chết
1544
Bắc Long Vương Điên Cuồng
1543
Hủy Diệt Hỏa Thể
1542
Hóa Long Ma Trận