Danh sách chương Đấu Phá Thương Khung

Chương mới lên trước
Truyện có 1642 chương.
Kết thúc cũng là nơi bắt đầu!
1642
Trận chiến của Nhị Đế!
1641
Song Đế
1640
Xuất quan!
1639
Lực lượng của cường giả Đấu Đế
1638
Hồn Đế. Hồn Thiên Đế!
1637
Hạo kiếp.
1636
Nguyên Khí.
1635
Cổ Đế truyền thừa.
1634
Đế nguyên.
1633
Đệ nhất dị hỏa trên Dị hỏa bảng!
1632
Khó khăn ở Trung Châu.
1631
Dã tâm của Hồn Thiên Đế.
1630
Thất thủ.
1629
Cướp đoạt Đế phẩm đan chưa thành hình.
1628
Sự kinh khủng của Đế phẩm đan dược
1627
Dị hỏa quảng trường.
1626
Cổ Đế động phủ mở ra.
1625
Lão Long Hoàng.
1624
Nguy cơ trước mắt.
1623
Động phủ xuất hiện.
1622
Lấy một địch hai.
1621
Động phủ chi chiến.
1620
Đại chiến đã đến!
1619
Chương 1617:
1618
Sinh vật thần bí.
1617
Không gian dưới đáy dung nham
1616
Tái nhập thế giới dung nham
1615
Cố nhân gặp lại
1614
Đến kịp
1613
Khó khăn của Hắc Giác Vực!
1612
Vị trí Cổ Đế động phủ!
1611
Dò xét Cổ Đế động!
1610
Thất Tinh Đấu Thánh!
1609
Lôi Kiếp Đan!
1608
Yên tĩnh!
1607
Lập kế!
1606
Rút lui
1605
Phá tan Tử Vong Giới!
1604
Đoạt làm của riêng!
1603
Tử Tịch Chi Môn
1602
Hồn Nguyên Thiên
1601
Đại chiến
1600
Phụ tử gặp lại
1599
Táng Thiên sơn mạch
1598
Đại quân xuất động
1597
Trước giờ đại chiến
1596
Rời khỏi Thiên Mộ
1595
Đế Cảnh linh hồn
1594
Rút ra linh hồn bổn nguyên
1593
Thiên Mộ Chi Hồn
1592
Bản Nguyên Đế Khí
1591
Lại vào Thiên Mộ
1590
Thương nghị
1589
Mất ngọc
1588
Đoạt ngọc
1587
Tìm kiếm
1586
Quái dị
1585
Nhìn trộm
1584
Chỉ giáo
1583
Ra tay
1582
Lôi Động
1581
Lục tinh trung kỳ
1580
Bí mật của Hồn tộc
1579
Tiến vào Cổ tộc
1578
Đánh lui
1577
Trốn chạy
1576
Sử dụng
1575
Chạy trốn!
1574
Bát sắc hỏa liên!
1573
Xin tí lửa!
1572
Diệt tộc chi chiến!
1571
Thôn Linh!
1570
Tàn hồn của Dược Đế!
1569
Bản thể!
1568
Kinh biến!
1567
Mượn ngọc!
1566
Đan vũ!
1565
Cướp đoạt năng lượng!
1564
So đấu luyện đan!
1563
Sinh Linh Chi Diễm!
1562
Lĩnh giáo!
1561
Dược Điển bắt đầu!
1560
Hồn Hư Tử!
1559
Vạn Hỏa trưởng lão!
1558
Hung hãn!
1557
Xuất thủ!
1556
Dược Điển của Dược tộc!
1555
Bình lặng
1554
Biến hóa
1553
Lực lượng của Cửu Huyền Kim Lôi
1552
Tụ linh
1551
Cửu Huyền Kim Lôi!
1550
Thôn phệ Hắc Ma Lôi
1549
Bắc Vương!
1548
Luyện chế khôi lỗi.
1547
Đánh chết.
1546
Bắc Long Vương điên cuồng.
1545
Hủy Diệt Hỏa Thể.
1544
Hóa Long ma trận.
1543