Danh sách chương Đấu Phá Thương Khung

Chương mới lên trước
Truyện có 1641 chương.
Kết Thúc Cũng Là Nơi Bắt Đầu! (hết)
1641
Trận Chiến Của Nhị Đế!
1640
Song Đế
1639
Xuất Quan!
1638
Lực Lượng Của Cường Giả Đấu Đế
1637
Hồn Đế Hồn Thiên Đế!
1636
Hạo Kiếp
1635
Nguyên Khí
1634
Cổ Đế Truyền Thừa
1633
Đế Nguyên
1632
Đệ Nhất Dị Hỏa Trên Dị Hỏa Bảng!
1631
Khó Khăn Ở Trung Châu
1630
Dã Tâm Của Hồn Thiên Đế
1629
Thất Thủ
1628
Cướp Đoạt Đế Phẩm Đan Chưa Thành Hình
1627
Sự Kinh Khủng Của Đế Phẩm Đan Dược
1626
Dị Hỏa Quảng Trường
1625
Cổ Đế Động Phủ Mở Ra
1624
Lão Long Hoàng
1623
Nguy Cơ Trước Mắt
1622
Động Phủ Xuất Hiện
1621
Lấy Một Địch Hai
1620
Động Phủ Chi Chiến
1619
Đại Chiến Đã Đến!
1618
Đối Thoại
1617
Sinh Vật Thần Bí
1616
Không Gian Dưới Đáy Dung Nham
1615
Tái Nhập Thế Giới Dung Nham
1614
Cố Nhân Gặp Lại
1613
Đến Kịp
1612
Khó Khăn Của Hắc Giác Vực!
1611
Vị Trí Cổ Đế Động Phủ!
1610
Dò Xét Cổ Đế Động!
1609
Thất Tinh Đấu Thánh!
1608
Lôi Kiếp Đan!
1607
Yên Tĩnh!
1606
Lập Kế!
1605
Rút Lui
1604
Phá Tan Tử Vong Giới!
1603
Đoạt Làm Của Riêng!
1602
Tử Tịch Chi Môn
1601
Hồn Nguyên Thiên
1600
Đại Chiến
1599
Phụ Tử Gặp Lại
1598
Táng Thiên Sơn Mạch
1597
Đại Quân Xuất Động
1596
Trước Giờ Đại Chiến
1595
Rời Khỏi Thiên Mộ
1594
Đế Cảnh Linh Hồn
1593
Lấy Ra Linh Hồn Bổn Nguyên
1592
Thiên Mộ Chi Hồn
1591
Bản Nguyên Đế Khí
1590
Lại Vào Thiên Mộ
1589
Thương Nghị
1588
Mất Ngọc
1587
Đoạt Ngọc
1586
Tìm Kiếm
1585
Quái Dị
1584
Nhìn Trộm
1583
Chỉ Giáo
1582
Ra Tay
1581
Lôi Động
1580
Lục Tinh Trung Kỳ
1579
Bí Mật Của Hồn Tộc
1578
Tiến Vào Cổ Tộc
1577
Đánh Lui
1576
Trốn Chạy
1575
Sử Dụng
1574
Chạy Trốn!
1573
Bát Sắc Hỏa Liên!
1572
Xin Tí Lửa!
1571
Diệt Tộc Chi Chiến!
1570
Thôn Linh!
1569
Tàn Hồn Của Dược Đế!
1568
Bản Thể!
1567
Kinh Biến!
1566
Mượn Ngọc!
1565
Đan Vũ!
1564
Cướp Đoạt Năng Lượng!
1563
So Đấu Luyện Đan!
1562
Sinh Linh Chi Diễm!
1561
Lĩnh Giáo!
1560
Dược Điển Bắt Đầu!
1559
Hồn Hư Tử!
1558
Vạn Hỏa Trưởng Lão!
1557
Hung Hãn!
1556
Xuất Thủ!
1555
Dược Điển Của Dược Tộc!
1554
Bình Lặng
1553
Biến Hóa
1552
Lực Lượng Của Cửu Huyền Kim Lôi
1551
Tụ Linh
1550
Cửu Huyền Kim Lôi!
1549
Thôn Phệ Hắc Ma Lôi
1548
Bắc Vương!
1547
Luyện Chế Khôi Lỗi
1546
Đánh Chết
1545
Bắc Long Vương Điên Cuồng
1544
Hủy Diệt Hỏa Thể
1543
Hóa Long Ma Trận
1542