Hình bìa

Dấu hiệu Athena

Tác giả Rick Riordan
Thể loại Tiểu thuyết
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 187,597
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
604 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Quyển 3 của bộ Các anh hùng đỉnh Olympus, bộ truyện tiếp theo bộ Percy Jackson và các vị thần đỉnh Olympus mà tập đầu là Kẻ cắp tia chớp đã dựng thành phim.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Dấu hiệu Athena