Hình bìa

Đầu Giáo Sư Dowel

Tác giả A. R. Beliaev
Thể loại Trinh Thám
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 56,868
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
269 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Marie Laurence buông mình xuống chiếc ghế bành. Trong khi giáo sư Kerner mở phong bì ra đọc lá thư giới thiệu, cô đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Đầu Giáo Sư Dowel