Hình bìa

Đấu Chiến Thần Hoàng

Tác giả Hâm Dịch
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,204,764
Convert 100%
Cập nhật
97 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Phong ấn với huyết hồn trung các thần sắp thức tỉnh, ngã xuống ở cấm địa trung yêu ma lần thứ hai tái hiện!

Bách tộc thế chân vạc, hùng châu vụ liệt, đằng giao lên phượng, long xà lên lục, như vậy thiên địa, có thể tha cho ta phiên vân phúc vũ bình thường? !

Tương Tự Truyện Đấu Chiến Thần Hoàng