Hình bìa

Đạo Quả

Tác giả Chiến Bào Nhiễm Huyết
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,013,016
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
3842 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một hỏi: Như thế nào đạo? Đáp: Tính đạo là thần, mệnh đạo thành tiên, thành tiên là thần đều là đạo. Hai hỏi: Như thế nào đại đạo? Đáp: Tánh mạng nãi đệ một đại đạo. Ba hỏi: Làm sao thấy là đại đạo. Đáp: đánh ngươi một quyền, tánh mạng lưỡng tán, ngươi còn tu cái gì đạo?

Sinh mà làm thần, hóa ba thân tánh mạng, có thể tu Vô Song đại đạo; Mệnh săm sát, đạp đại thế giới, chỉ tranh một chú nhiên hương.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Đạo Quả