Hình bìa

Đạo Pháp Hư Không

Tác giả Sơn Xuân Tú
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 168,442
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
62 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tu Tiên khó, khó với lên trời!

Người khác Linh Hải là biển, ta Linh Hải là cây.

Người khác trăm năm Trúc Cơ, ta trăm năm linh dịch (Linh khí cảnh, linh dịch cảnh, Linh Tinh cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kết Đan cảnh, linh anh cảnh),

Người khác phục đan tiến cảnh, ta phục đan như ăn cơm,

Nhân sinh, vì thân, vì hồng nhan,

Đời ta tu sĩ, tiếc gì một trận chiến!

Vấn thiên, vấn đạo, vấn thương khung,

Thiên địa chi tôn, nhất chỉ vi chi!

Tương Tự Truyện Đạo Pháp Hư Không